فایل های دسته بندی پرسشنامه و آزمون هوش - صفحه 1

دانلود سوالات تست هوش ریون با پاسخ نامه

دانلود سوالات تست هوش ریون با پاسخ نامه

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب میرداماد کبیر سحر هاروت و ماروت

دانلود کتاب میرداماد کبیر سحر هاروت و ماروت

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

pdf کتاب مقدمات راهنمایی و مشاوره وکیلیان

pdf کتاب مقدمات راهنمایی و مشاوره وکیلیان

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب نقد کتاب فعالیت های تربیتی و اجتماعی احمدوند و مهجور

دانلود کتاب نقد کتاب فعالیت های تربیتی و اجتماعی احمدوند و مهجور

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب هوش مصنوعی

دانلود خلاصه کتاب هوش مصنوعی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) نسخه تجدید نظر شده

دانلود پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) نسخه تجدید نظر شده

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI

دانلود پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی

دانلود پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه افسردگی بک (فرم کوتاه 13 سوالی)BDI

دانلود پرسشنامه افسردگی بک (فرم کوتاه 13 سوالی)BDI

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی