فایل های دسته بندی تجربیات برتر تربیتی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روش تدریس زبان فارسی دبستان

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روش تدریس زبان فارسی دبستان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجربه برتر خبره به عالی بررسي مشكلات و چالش ها در زمينه بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه

دانلود تجربه برتر خبره به عالی بررسي مشكلات و چالش ها در زمينه بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجربه برتر خبره به عالی بررسي مشكلات و چالش ها در زمينه بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه

دانلود تجربه برتر خبره به عالی بررسي مشكلات و چالش ها در زمينه بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجارب سنجش و ارزشیابی و ابتکار حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی تقویت هویت اسلامی در دانش آموزان

دانلود تجارب سنجش و ارزشیابی و ابتکار حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی تقویت هویت اسلامی در دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی

دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل مصاحبه با معلمان برای مهارت آموزان ماده 28

دانلود فایل مصاحبه با معلمان برای مهارت آموزان ماده 28

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجربیات برتر تربیتی ( علاقه مند نمودن دانش آموزانم با روش های نوین تدریس به درس جغرافیا )

دانلود تجربیات برتر تربیتی ( علاقه مند نمودن دانش آموزانم با روش های نوین تدریس به درس جغرافیا )

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجربیات برتر تربیتی ( چگونگی دست یابی به مدیریت مشارکتی در مدرسه )

دانلود تجربیات برتر تربیتی ( چگونگی دست یابی به مدیریت مشارکتی در مدرسه )

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجربیات برتر تربیتی ( پاداش و تشویق و تقویت در امر آموزش در حوزه ارزشیابی )

دانلود تجربیات برتر تربیتی ( پاداش و تشویق و تقویت در امر آموزش در حوزه ارزشیابی )

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی