فایل های دسته بندی تجربه برتر تربیتی - صفحه 1

پاورپوینت قابل ویرایش از درس ششم آمادگی دفاعی نهم با موضوع زنان قهرمان و مردان مبارز

پاورپوینت قابل ویرایش از درس ششم آمادگی دفاعی نهم با موضوع زنان قهرمان و مردان مبارز

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجربه ارتقا شغلی بالا بردن سطح معلومات دانش آموزان

دانلود تجربه ارتقا شغلی بالا بردن سطح معلومات دانش آموزان

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجربه برتر تربیتی دبیر فیزیک

دانلود تجربه برتر تربیتی دبیر فیزیک

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجربه ارتقا شغلی دبیر شیمی

دانلود تجربه ارتقا شغلی دبیر شیمی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چالش ها،مشکلات و موانع در رابطه با (معاونت فنی در هنرستانهاو ذکر راهکارها وپیشنهادات)

چالش ها،مشکلات و موانع در رابطه با (معاونت فنی در هنرستانهاو ذکر راهکارها وپیشنهادات)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجربه ارتقا شغلی مدیر متوسطه اولچالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با مشكلات واحد آموزشي (متو

دانلود تجربه ارتقا شغلی مدیر متوسطه اولچالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با مشكلات واحد آموزشي (متوسطه اول)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجارب برتر و ابتکار فردی و حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی

تجارب برتر و ابتکار فردی و حرفه ای دبیر کار و فناوری بالا بردن سطح تمرکز و توجه در درس کار و فناوری

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجارب سنجش و ارزشیابی و ابتکار حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی تقویت هویت اسلامی در دانش آموزان

دانلود تجارب سنجش و ارزشیابی و ابتکار حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی تقویت هویت اسلامی در دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجارب برتر و ابتکار فردی و حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی

تجارب برتر و ابتکار فردی و حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی