فایل های دسته بندی ضمن خدمت معلمان - صفحه 1

سوالات آزمون مقاله نویسی-هم افزایی مهارت های پژوهشی

سوالات آزمون مقاله نویسی-هم افزایی مهارت های پژوهشی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات ضمن خدمت مهارت های حرفه ای

سوالات ضمن خدمت مهارت های حرفه ای

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت تفکر سیستمی(سواد رسانه ای)

دانلود سوالات ضمن خدمت تفکر سیستمی(سواد رسانه ای)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ازمون رتبه بندی نیروهای اموزشی و اداری

دانلود سوالات ازمون رتبه بندی نیروهای اموزشی و اداری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات ضمن خدمت آزمون مهارت ششم icdl

سوالات ضمن خدمت آزمون مهارت ششم icdl

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات ضمن خدمت آزمون مهارت پنجم icdl

سوالات ضمن خدمت آزمون مهارت پنجم icdl

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتابچه مصاحبه دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش

دانلود کتابچه مصاحبه دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های زندگی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های زندگی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی