فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت ارزیابی خونریزی های مغزی در MRI

دانلود پاورپوینت ارزیابی خونریزی های مغزی در MRI

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب زمینه روانشناسی شناختی هلن کوینو ترجمه حسن اسدزاده

کتاب زمینه روانشناسی شناختی هلن کوینو ترجمه حسن اسدزاده

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت روانشناسی عمومی(مشکلات دانش آموزان)

دانلود پاورپوینت روانشناسی عمومی(مشکلات دانش آموزان)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل آشنایی کامل با DSM5 در روانشناسی و آخرین تغییرات آن

دانلود فایل آشنایی کامل با DSM5 در روانشناسی و آخرین تغییرات آن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مبانی نظری و پیشنیه تحقیق کیفیت زندگی

دانلود مبانی نظری و پیشنیه تحقیق کیفیت زندگی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مبانی نظری و پیشنیه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی

دانلود مبانی نظری و پیشنیه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مقياس ليکرت Likert scales

دانلود پاورپوینت مقياس ليکرت Likert scales

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رادیولوسنسی های پری آپیکال

پاورپوینت رادیولوسنسی های پری آپیکال

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل