فایل های دسته بندی معدن - صفحه 1

دانلود پاورپوینت گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگ

دانلود پاورپوینت گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگ

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تخصیص منابع

دانلود پاورپوینت تخصیص منابع

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل